بایگانی نوشته‌های سمیه مومنی

پسر مسیخ ۳

دنیای شکست خورده زیباست

درباره مجموعه داستان «پسر مسیح» و دنیس جانسون گاردین، ۷ اکتبر ۲۰۱۱ نقشی از مسیح با قلب مقدس، گرافیکی نمادین از یک کپسول مواد مخدر، عکسی نور گرفته از انبوه خانه‌های سازمانی جایی در میانهٔ آمریکا، و نقل قولی از أهنگ «هرویین» وِلوِت آندرگراند. اگر کتابی وجود داشت که منِ هفده ساله یارای مقاومت در برابر آن را نداشته باشم، چاپ اول پسر مسیح نوشتهٔ دنیس جانسون از انتشارات فیبر … ادامه مطلب