بایگانی نوشته‌های رضا سرور

1 (4)

طلسمی برساخته از خاطره

اهمیت تمرین‌ها در دراماتورژی بازیگر انقلاب امور نامریی انقلاب امور نامریی در قرن بیستم اتفاق افتاد. اهمیت ساختارهای مخفی در فیزیک ، جامعه‌شناسی، روانشناسی و نیز در هنر و اسطوره آشکار شد. انقلاب مشابهی نیز در تئاتر رخ داد، البته با این ویژگی عجیب که ساختارهای نامریی برای فهم چگونگی عملکرد واقعیت کشف نشدند بلکه بیشتر برای بازآفرینی روی صحنه بودند تا سرزندگی بیشتری به داستان صحنه‌ای ببخشند. “درون‌نقشِ” بازیگر … ادامه مطلب