بایگانی نوشته‌های رامین درگاهی

3_Mellat1

دَمی با موتسارت

گزارشی کوتاه از اجرایِ فازِ نخستِ پروژه‌یِ موسیقاییِ ”موتسارت در شهر“ کوارتِتِ زهیِ اروند خردادماهِ امسال پروژه‌یِ موسیقاییِ ارزش‌مند و تأثیرگذاری را با نامِ ”موتسارت در شهر“ در تهران آغاز کرد که باعثِ شگفتیِ بسیاری شد. ارزش‌مندیِ این پروژه نه در پیش‌گامی وُ نخستین بودن‌اش، که در پی‌افکندنِ کاری ”فرهنگی“ در زمینه‌یِ گسترشِ موسیقیِ کلاسیک در این سرزمین است؛ آن هم نه از آن دست کارهایِ فرهنگی که سربازان وُ … ادامه مطلب