بایگانی نوشته‌های محمد آزاد

اثر تمام اعظم هنرمند سوری

تئاتر هنوز جان دارد

تئاتر سوریه پس از خیزش مردم در سال 2011 صحبتم را با اشاره به یک اجرا آغاز می‌کنم: نمایشِ “خیمه‌ی ما”. همین‌طور که ما درباره دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جامعه مدرن ما را متاثر می‌کند صحبت می‌کنیم، تئاتر آماتور “المرج”، تئاتر اینتراکتیو “خیمه ما”‌ را برای چندمین بار در باشگاه هنری “بسمه و الزیتون” (لبخند و زیتون) به روی  صحنه می‌برد؛ باشگاهی واقع در کمپ شتیلا در حومه … ادامه مطلب