بایگانی نوشته‌های محمدرضا درویشی

عکس مقاله

«موسیقی سیستان و بلوچستان»

مقدمه مزرهای شرقی ایران در اواخر دوران قاجار توسط سیستمی از مهندسین و مستشاران انگلیسی ترسیم شد. در تعیین خطوط مرزی شرق ایران با دو کشور پاکستان و افغانستان امیال سیاسی به شدت عمل می‏کرد به طوری که خطوط مرزی به گونه‏ای ترسیم می‏شدند که از میان تجمع اقوام، ایلات و عشایر عبور کرده و آن‏ها را دو شقه نموده بدین ترتیب از قدرت، نفوذ و تجمع یکجای آن‏ها جلوگیری … ادامه مطلب