بایگانی نوشته‌های فرید امین الاسلام

01

حراج تهران به دور از هیاهو

سومین حراج تهران با فروش سیزده میلیارد و دویست و پنجاه و هفت میلیونی خود چشم همه هنرمندان و هنردوستان را در عصر جمعه نهم خرداد ماه به سوی هتل پارسیان آزادی تهران جلب کرد و طبق سنت هر ساله مخالفان و موافقان حراجی تا مدتی در رسانه‌های عمومی و محافل خصوصی راجع به آن اظهار نظر کردند. موافقان عمدتا بخاطر ایجاد گردش مالی در بازار هنرهای تجسمی موافق حراج … ادامه مطلب