بایگانی نوشته‌های عرفان خلاقی

1

بازسازیِ تئاتر؛ یک سخنرانی

  مرا هر آن سازی که خواهی اِنگار کن، خواهی توانست بر من زخمه زنی، اما نخواهی توانست از من آوایی بیرون کشی که خود می‌خواهی.(هملت.پرده سوم.صحنه دوم)   اشاره : این متن بر اساس سه سخنرانی میرهولد در لنینگراد،کیف و خارکوف در سال 1929 چاپ و منتشر شده است. لحنِ ستیزه‌جویانه‌اش در تناسب با روح زمانه‌ی خویش است که مصادف شده با: اولین سال برنامه پنج ساله استالین، شوک … ادامه مطلب

خودنگاره آرتو ،1946

درباره خودنگاره 1946 آنتونن آرتو

استعاراتی که آرتو برای شرح پریشانی‌های ذهنی خود به کار می‌گیرد، هم ذهن را به عنوان کیفیتی که هرگز عنوان و جایگاهی صریح نمی‌پذیرد (و یا عنوان خود را از داده است) تلقی کرده و هم آن را به مثابه امری مادی معرفی می‌کند که: سازش‌ناپذیر، گذرا، بی‌ثبات و به طرز مبتذلی متغیر است. آرتو در اوایل سال 1921  در سن بیست‌وپنج سالگی، این مسئله را این گونه شرح می‌دهد … ادامه مطلب