بایگانی نوشته‌های آرمان صالحی

یوسا لید

نامه‌ای به نویسنده سالخورده

سیلابی مغشوش از خاطره ها، احساس ها، رفتارها و هیجانهایی که نیروی افسون سازی اش ناشی از نثری است پاره پاره و در هم شکسته  که در زیر پوسته به هم ریخته اش از پیوستگی سفت و سخت  و تطابقی ساختاری تابع الگو یا نظامی بکر از هنجارها و اصولی که ساختار این تک گویی هرگز از آن منحرف نمی شود، حفاظت می کند. یوسا، نامه های به یک نویسنده … ادامه مطلب