پرونده tagged with 'مقاله'

۱

پرونده‌های برنستاین-بخشِ سوم و پایانی: برنستاین در نوارهای نیکسون

توضیحِ مترجم: «نوارهای نیکسون» یا «نوارهای واترگیت» مجموعه‌ی مکالمات و مذاکراتِ ضبط شده‌ی ریچارد نیکسون و معاونان و مشاورانِ او در کاخِ سفید است که به دستورِ خودِ نیکسون در فاصله‌ی سال‌های هفتاد و یک تا هفتاد و سه ضبط شده‌اند. نیکسون اولین رییسِ جمهورِ آمریکا نبود که مشروحِ مذاکراتِ خود در کاخِ سفید را ضبط می‌کرد، اما این نوارها بعداً در جریانِ رسواییِ واترگیت افشا و در سالِ دو … ادامه مطلب

حقیقت واهی

حقیقت واهی – صور آگاهی تاریخی در داستان مدرن

بارابارا فولی ( ۱۹۴۸) استاد و نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی است. فولی بر مباحثی چون رادیکالیسم ادبی، ادبیات آمریکا-آفریقایی و نقدمارکسیستی متمرکز است. تا به حال پنج کتاب و نزدیک به صد مقاله دانشگاهی از این بانوی منتقد منتشر شده است.