موسیقی > نقد

آبرومند از چند منظر

درباره‌یِ آلبومِ «نقش»

image1

آبرومند از چند منظرReviewed by مانی جعفرزاده on Dec 3Rating: 4.5آبرومند از چند منظر درباره‌یِ آلبومِ «نقش» از انتشارِ آلبومِ موسیقیِ «نقش» کارِ مشترکِ گلفامِ خیّام وَ موُنا مطبوعِ ریاحی ظاهرن یک چندی گذشته است. امّا من کار را تازه گرفته‌ام وُ شنیده‌ام وَ از این‌‌رو تازه دارم می‌نویسم درباره‌اش: «نقش» مجموعه‌یِ خوش‌فکر وُ خوش‌پرداختی است. پیرنگِ اثر [اگر قائل به وجودِ مفهمومِ پیرنگ در یک اثرِ موسیقایی باشیم] فضاسازیِ موسیقیِ معاصر است با گوشه‌یِ چشمی به موسیقیِ نواحیِ مختلفِ ایران بر مبنایِ بداهه‌نوازی. البتّه بداهه هم که می‌گویییم یعنی فضاهایِ کارشده‌ای که بر مبنایِ نوازندگی [ وَ نه کُمپوُزیسیوُن رویِ کاغذ] شکل گرفته‌است. نوازندگیِ هردو نوازنده [که هیچ‌کدام را از نزدیک نمی‌شناسم] بسیار چشم‌گیر است. هردوُ با اِشرافی درخورِ اعتنا بر تکنیک‌هایِ مختلفِ سازهای‌ِشان لحظه‌های بسیار موفّقی را رقم زده‌اند.

از انتشارِ آلبومِ موسیقیِ «نقش» کارِ مشترکِ گلفامِ خیّام وَ موُنا مطبوعِ ریاحی ظاهرن یک چندی گذشته است. امّا من کار را تازه گرفته‌ام وُ شنیده‌ام وَ از این‌‌رو تازه دارم می‌نویسم درباره‌اش:
«نقش» مجموعه‌یِ خوش‌فکر وُ خوش‌پرداختی است. پیرنگِ اثر [اگر قائل به وجودِ مفهمومِ  پیرنگ در یک اثرِ موسیقایی باشیم] فضاسازیِ موسیقیِ معاصر است با گوشه‌یِ چشمی به موسیقیِ نواحیِ مختلفِ ایران بر مبنایِ بداهه‌نوازی. البتّه بداهه هم که می‌گویییم یعنی فضاهایِ کارشده‌ای که بر مبنایِ نوازندگی [ وَ نه کُمپوُزیسیوُن رویِ کاغذ] شکل گرفته‌است.
نوازندگیِ هردو نوازنده [که هیچ‌کدام را از نزدیک نمی‌شناسم] بسیار چشم‌گیر است. هردوُ با اِشرافی درخورِ اعتنا بر تکنیک‌هایِ مختلفِ سازهای‌ِشان لحظه‌های بسیار موفّقی را رقم زده‌اند.
نوازنده‌یِ گیتار [گلفامِ خیّام] در طولِ اجرایِ این اثر یحتمل مسیرِ دشواری را در پیش داشته‌است، بیش از هرچیز از آن جهت که موضوعِ نوازندگیِ موسیقیِ محلّی [ اِتنیک] با سازِ گیتار پیش از او بسیار تجربه شده، هم تجربه‌هایِ موفّق وُ درخشانی چون کارهایِ مهردادِ پاکباز وَ هم صدها نمونه‌یِ مزخرف که هرروز این‌جا وُ آن‌جا منتشر می‌شود وُ شنیده‌ایم وُ لابد شنیده‌اید. از این رو خیّام با رسیدن به فضایی شخصی وَ رنگی مخصوصِ به خود، کارِ درخورِ توجّه وَ قابلِ اعتنایی ارائه کرده‌است.
مونا مطبوع ریاحی نوازنده‌یِ «کلارینِت» نیز بسیار موفّق به‌نظر می‌رسد. از آن‌جا که نویسنده‌یِ این سطرها «رِپِرتوآری» کمابیش مفصّل برای «کلارینّت» نوشته است وَ به فراخورِ علاقه به این ساز با نوازندگانِ آن معاشرتِ فراوان داشته، شاید بتواند اذعان بکُند که مونا مطبوعِ ریاحی تا این‌جا وَ به اعتبارِ «نقش» تسلّطی بر «نوُآنس» وَ «موزیکالیته» را به نمایش گذاشته که در میانِ نوازندگانِ ایرانی «کلارینِت» به‌ندرت دیده می‌شود.
مهندسیِ صدایِ اثر [که در ایران انجام نشده]  بسیار خوب است وَ می‌تواند برایِ مهندسینِ صدایِ موسیقی در داخل نمونه‌یِ آموزشیِ بسیار خوبی باشد. درکِ عمیقِ مهندسِ صدا از نوعِ موسیقی‌ای که دارد ضبط وَ ارائه می‌کُند، شناختِ درستِ «پرسپِکتیو» در اجرایِ یک «دوئِت»، کشفِ رنگِ درستِ صوتی برایِ هریک از دوساز وَ ایجادِ فضایِ لازم برای سنجیده شنیده‌شدنِ هریک از آن‌ها اتّفاقِ آموزشیِ درخوری است که می‌تواند برایِ مهندسانِ صدایِ ایرانی نگاه، توصیه وَ پیش‌نهاهایِ خوبی به ارمغان بیاورد.
آلبوم که محصولِ مشترکِ «هِرمِس» وَ «ئی.سی.اِم» است، مانندِ دیگر آثارِ هردوُ کمپانی سر-وُ-شکلی بسیار مرتّب وَ شُسته-روفته وُ آراسته دارد. مضاف بر این کارِ مشترکِ یک شرکتِ تولیدِ موسیقی در ایران با کُمپانیِ بسیار مهمّی چون «ئی.سی.اِم» موفّقیّتِ جهانیِ درخورِ اعتنایِ دیگری برایِ رامینِ صدیقی است که باید ارج گذاشت.
در مجموع اگر موسیقیِ هنری را دوست دارید امّا شنیدنِ یک اثرِ سنگینِ موسیقیِ معاصر برایِ‌تان دشوار است، آلبومِ موسیقیِ «نقش» به عنوانِ یک «معاصرِ سَبُک» می‌تواند همان چیزی باشد که به دنبال‌اش هستید وُ یحتمل خوش‌حال‌تان می‌کُنَد.

  1. raminmonsefi says:

    با تشکر فراوان از سایت خوب انگار و توجه جناب جعفرزاده به این آلبوم.
    آلبوم فوق العاده با ارزشی است و زیبا. بودن نام گلفام خیام در لیست هنرمندان ای سی ام هم خودش کلی جای لذت دارد.

نظر بدهید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر دهید.